Två cyklister på mountain bike, cyklar på cykelled i fjällmiljö.

/ Funäsfjällens Ledbolag

Funäsfjällens Ledbolag

Funäsfjällens Ledbolag har till uppdrag att hållbart förvalta och utveckla Funäsfjällens spår- och ledsystem för skoter, längd och cykel.

Vi skapar förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas

Här i Funäsfjällen köper du Fjällpass för att få tillgång till Längdspår, Skoter- och Cykelleder. Du köper det enklast i vår app, Spår & Leder Funäsfjällen.

 

Funäsfjällens Ledbolag ägs av en lokal markägarförening och näringsidkare i området. Ledbolaget har till uppdrag att hållbart förvalta och utveckla Funäsfjällens spår- och ledsystem för skoter, längd och cykel. Intäkterna från Fjällpassen går direkt tillbaka till området – vi underhåller och utvecklar spår- och ledsystemet för att skapa en långsiktigt hållbar närmiljö.

Kontaktuppgifter

Adress: Box 69, 846 03 Funäsdalen
Besöksadress: Feskehue, 846 72 Funäsdalen
Telefon: 0684-210 55
E-post: funasdaleninfo@funasfjallensledbolag.se

Map