Sekretess

Börjar gälla: 2023-03-08

Aktualiserad den: 2023-05-16

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Destination Funäsfjällen vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på Funäsfjällen (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Destination Funäsfjällen är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Destination Funäsfjällen publicerar sin sekretesspolicy på sin webbplats.

Insamling och använding av dina personliga uppgifter

Uppgifter som vi samlar in

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. Funäsfjällen inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Hemadress
 • Nummer till mobiltelefon
 • E-post
 • Namn
 • Födelsedatum
 • Betalningsinformation

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

Hur vi samlar in uppgifter

Funäsfjällen samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 • När du använder våra servicetjänster.
 • När du använder våra servicetjänster.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 30 dag(dagar), efter att du

har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt

tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

Hur vi använder dina uppgifter

Funäsfjällen får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Destination Funäsfjällen använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • Inhämtning av rekommendationer och feedback från kunder. Om du delar rekommendationer eller erfarenheter avseende ditt nyttjande av våra tjänster kommer dessa synas eller användas på annat sätt på webbsidan.
 • Administrativa uppgifter. Dina persondata kommer användas vid administrativa förfaranden som rör vår webbplats.
 • Hantering av kundbeställningar. Dina uppgifter som e-postadress, telefonnummer, profil på sociala medier och övriga information om användarkonton kommer användas för att behandla beställningar som kommer in via oss.
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. Destination Funäsfjällen använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 • Hantera ditt konto. Dina personliga uppgifter kan ge tillgång till åtskilliga servicefunktioner som vi tillhandahåller till registrerade användare.
 • För att kontakta dig. Destination Funäsfjällen tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 • För att hålla dig uppdaterad om nyheter, alllmän information, särskilda erbjudanden, nya tjänster och händelse.

Hur vi delar uppgifter om dig

Destination Funäsfjällen kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Destination Funäsfjällen delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.
 • Vid affärssöverlåtelser. Dina uppgifter kommer delas vid ihopkoppling, förhandlingar, samgående, försäljning av affärsandelar, finansiering eller förvärv av andelar av vårt företag eller av vårt företaget som helhet med annat företag.
 • Dela uppgifter med filialer. Destination Funäsfjällen kommer dela dina uppgifter med sina filialer. Bland dessa kan det tänkas finnas moderbolag, dotterbolag, vänföretag eller företag som kontrolleras av oss.

Dela via tredje man

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Förbättra riktade marknadsföringskampanjer. Destination Funäsfjällen samverkar med tredjemans tjänsteleverantörer för att förbättra riktade reklamkampanjer.
 • Meta Pixel
 • Nyhetsbrev (Get a newsletter)

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Destination Funäsfjällen samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

Kakor

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.

Säkerhet

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. Funäsfjällen tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Destination Funäsfjällen ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

Kontakta oss

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Destination Funäsfjällen

Adress: Rörosvägen 23

E-post: info@funasfjallen.se

Webbplats: funäsfjällen.se

Telefonnummer: 0684-155 80