Foto: Härjedalen Fjällmuseum

Inspiration / Härjedalsrokoko – 200 år av inredningskonst

5 minuter att läsa

Härjedalsrokoko – 200 år av inredningskonst

5 minuter att läsa

Var vi än rör oss i bebyggda trakter stöter vi på en stilyttring, som präglat landskapet under två hundra år – Härjedalsrokokon. Säkert har du sett förstukvistar med elegant svängda stolpar? Eller kanske rejäla träsoffor med rundade ryggstöd? Eller blomstrande kyrkoinredningar? Allt tycks ha sin början på 1760-talet i en bondpojke som skulle göra sig ett namn som schatullmakare – Jöns Ljungberg.

En konstnärlig skatt med historia

Den konstnärlige bondsonen Jöns Andersson (1736–1818) från Ljungdalen fick vid unga år möjligheten att utbilda sig till schatullmakare i Stockholm. När han 1761 återvände till Ljusnedals bruk med sitt nyförvärvade gesällbrev och efternamnet Ljungberg förde han med sig den nya rokokostil som inte bara imponerade på traktens befolkning utan också satte sin prägel på områdets inredningskonst och arkitektur långt in på 1900-talet. Den sista i raden av de många snickare som lät sig inspireras av företrädaren blev Kristina Tegnander i Älvros som avled först 1963.

I kyrkoinredningar, husfasader, parker och möbler i Sverige och Norge möter vi Jöns Ljungbergs stora verktygsskicklighet och snillrika formgivning. Ljungbergs förmåga sammanföll med en lång period av fred, och i Härjedalen fanns nu både efterfrågan och ekonomiska förutsättningar. Hem, kyrkor, möbler, textilier började blomma!

Upptäck Härjedalsrokokon

I södra Norrland kom rokokostilen att få en starkare förankring än någon annanstans i Skandinavien, med en rik och självständig träskärartradition. – Härjedalen intar där en särställning.

Stilen är ännu mycket älskad i vårt område, och här finns många fina exempel på Härjedalsrokoko! I Tännäs och Ljusnedals kyrkor finns Jöns Ljungbergs egna arbeten kvar, och i Funäsdalens kyrka kan man se hur 1920-talsarkitekten har försökt knyta an till stilen på nytt. I Ljungdalen är Gammelgården öppen för besök. På Härjedalens Fjällmuseum finns några av Ljungbergs allra exklusivaste möbler. I Fornminnesparken hittar du en av Härjedalens allra första rokokosvängda förstukvistar.

 

Text: Ola Hanneryd, Härjedalens Fjällmuseum

Senast uppdaterad: 2023-06-21

Kanske gillar du också det här?

Bläddra