Våra projekt / Projekt: Metodutveckling för drift av spår- och ledsystem

Projekt: Metodutveckling för drift av spår- och ledsystem

Projektet säkerställer att affärsmodellen för en gemensam driftsorganisationen för områdets spår- och ledsystem blir långsiktigt hållbar och förankrad i alla led

Om projektet:

Projektet säkerställer att affärsmodellen för en gemensam driftsorganisationen för områdets spår- och ledsystem blir långsiktigt hållbar och förankrad i alla led. Projektet utvecklar och dokumenterar en organisering av en effektivare drifts- och underhållsorganisation. Projekt pågår 2020-2022

Syfte:
Syftet och behovet med projektet är att effektivisera drift, underhåll och utveckling av Funäsfjällens spår- och ledsystem.
Mål:

Utveckling av den gemensamma drifts- och underhållsorganisationen som tar hand om behoven att underhåll och driva minst fyra av ledsystemen i Funäsfjällen.

Modellen för drift och underhåll som tas fram, samt implementeringsprocessen, ska dokumenteras i syfte att kunna sprida erfarenheter och metod.

Ett arbetstillfälle ska ha skapats med arbetsuppgift att driva och sköta en organisation för gemensamhetsdrift.

En kostnads- och tidseffektivare drift av de ingående spår- ledsystemen.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-27