Våra projekt / Projektet Affärsdrivande multiarena

Projektet Affärsdrivande Multiarena

Under det fleråriga projektet Affärsdrivande Multiarena satsade man på hållbarhet och kvalitet på våra leder för cykel, vandring, paddling, ridning, skoter och längd. För små och stora fötter, med ett 60-års perspektiv. Så vi tillsammans kan njuta, bo och verka i vår unika fjällmiljö i generationer framöver.

Hållbarhet som ledord

I projektet ingick sex olika ledsystem; skoter-, längd-, vandring-, cykel-, rid- och paddelleder. Tillsammans bildar dessa spår och leder en sträcka på ca 1 700 kilometer. Det motsvarar ett avstånd lika långt som mellan Stockholm och Geneve, en sträcka som med flyg tar cirka 3 timmar. Att besöka vår vackra fjällvärld har blivit allt mer populärt och under 2000-talet har slitaget på naturen ökat i takt med att antalet besökare ökat. Men detta får aldrig ske på bekostnad av naturen och vi som destination har ett stort ansvar att bevara och skydda vår fantastiska fjällvärld.

Förutom ett stort fokus på miljön är även en viktig del att bidra till ett mer hållbart samhälle. Att tillsammans skapa nya förutsättningar för människor i Funäsfjällen att leva och verka. Att stärka företagarnas och områdets konkurrenskraft, och tillåta fler att i framtiden ta del av vår vackra fjällmiljö är en förutsättning för att skapa en hållbar framtid.

Åtgärder

Det finns en rad åtgärder som kan göras för att skapa hållbara och kvalitativa leder. Förutom praktiska åtgärder som att förstärka leder, i vissa fall spånga, dränera blöta partier, dra om leder från känsliga naturområden eller kanske helt enkelt stänga leder som går där det inte är hållbart, så kan vi också skapa möjligheter för gästen att ta ansvar.

Genom digital information så kan vi sprida gästerna i området för att undvika hög belastning på ett ställe, vi kan informera om att undvika områden på grund av t.ex. rendrift, jakt eller höga vattenflöden. Därför ska projektet också ta fram ett nytt enhetligt skyltsystem och skapa digital information för att hjälpa gästen göra rätt val.

Ett långsiktigt sätt att skapa hållbara leder och ta ansvar för dem är att hitta en gemensam driftsform för framtida av samtliga ledsystem. På det sättet kan både tid och pengar sparas i driften samtidigt som gästen får bättre upplevelser.

Senast uppdaterad: 2024-06-11