Två renar äter renlav

Inspiration / Vinter i sydsameland

3 minuter att läsa

Vinter i sydsameland

3 minuter att läsa

Om vintern är det slakttider, skiljning och vintergrupps-bete inom Åarjelsaepmie, som Funäsfjällen ligger i. Det är också lite annat intressant att hålla koll på. Välkommen att ta del av vad som händer i och runt Funäsfjällen under vintern.

DAELVIE. Vinter.

Vita mjuka konturer med gröna, grå och blå kontraster. Tid för renslakter och skiljning i vintergrupper.

Under hösten har alla renar inom samebyn gått tillsammans, ganska fritt inom sina yttre gränser. Vid höstens slakter passerar hjorden i olika omgångar en gärdes­anläggning på sin väg mot vinterlandet, och nu vid vinterns skiljning har vi åter alla samlade. De skiljs i mindre grupper som betar på olika områden under vintern.

Det är alltid en glädje att ha renarna samlade giedtesne: se hur de verkar ha haft det sedan sist; se hur årets miesieh har växt till sig; råka på känningsrenar från tidigare år… Vid skiljningen dras var individ för hand; inte bara de som ska till slakt utan även livrenarna, som dras till rätt respektive hage. Några tar hem tamrenar för körning eller socialisering. Utanför gärdet står ofta någon och slaktar matrenar, de som används för eget bruk. Man hejar och pratar, surrar om bovtjeh, vädret, bete

Sköljning av vintergrupper i januari-februari

De samebyar inom vars betesmarker Funäsfjällen ligger skiljer i vintergrupper under januari-februari och är nu i sina sydligaste trakter: Handölsdalens sameby är kring Vemhån-Sveg-Lillhärdal, Mittådalens sameby kring Sonfjället-Hedeviken-Linsell, Ruvhten Sijte runt Lillhärdal-Särna-Lofsdalen. Idre sameby är vid Idre-Särna. Det är körning mer eller mindre varje dag, för att se så att renarna går lugnt inom tänkt område och att de inte blivit skrämda av något, t ex skotrar, hundspann, lösa hundar, rovdjur, osv. Många av renskötarna bor borta från hemmet många nätter.

Tre renar

Passningen i den mindre vintergruppen innebär att komma närmare djuren än under det samlade betet under sommar och höst. Det är härligt att åter ha mer närkontakt med renarna.

Ren blickar ut i vinterlandskap
Tre renar betar renlav

Årets väder spelar en stor roll

Året som gått har bjudit på en ovanligt varm och torr sommar med bränder på flera håll. På styckeriet ser vi att kalvarna under hösten generellt har varit muskulösa och fina, men mindre i storlek och med mindre fett. Fram till januari har vinterns betesförhållanden varit gynn­samma, medan januari har haft med sig storm­vindar, mildväder och isbildning. Vi hoppas att det lugnar ner sig och att resten av vintern blir jämnkall och snöig, så att betet hålls lättillgängligt.

Fira den samiska nationaldagen

Under vintern firar vi samiska nationaldagen den 6 februari, till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim 1917. Det var en stor till­ställning där samer för första gången samlades från norr till söder, oavsett landstillhörighet, för att diskutera gemensamma frågor; en milstolpe väl värd att fira. Sätt gärna upp en samisk flagga denna dag och fira med oss!

Välkommen till Åarjelsaepmie om vintern!

Buerie båeteme Åarjelsaepmese daelvege!

Text: Josefin Sandgren & Markus Rensberg

Senast uppdaterad: 2023-08-29

Kanske gillar du det här?

Bläddra