Fjällvandring / Bidra till våra vandringsleder

Bidra till utvecklingen av våra vandringsleder

Visste du att underhållet och utvecklingen av våra vandringsleder sker med hjälp av ideella krafter och medel?  Att vandra här i Funäsfjällen är helt gratis, men med hjälp och stöd från företag, föreningar,  privatpersoner och visst projektstöd kan vi återinvestera och se till att våra leder mår bra idag, imorgon och för all framtid.

Vandringsleder i Funäsfjällen – ett ideellt samarbete

Vandring är en fantastiskt aktivitet för stor och liten, för fjällvana som nybörjare. Vi strävar efter att göra vandringen än mer tillgänglig. Vi skyltar och underhåller lederna, ser till att det spångas över känslig mark, och exempelvis dikas där det behövs. Detta kräver samordning. Det står Västra Härjedalens Bygdesamrådsgrupp för, en förening bestående av de sju byalagen i Funäsfjällen. De i sin tur tar bland annat hjälpt av Funäsfjällens Ledbolag som förvaltar cykel- och skoterleder samt längdspåren.

Men till skillnad från cykel- och skoterleder samt längdspåren så är vandring helt gratis. Det betyder att för att kunna skylta, spånga, och arbete med lederna behöver man få in bidrag från privatpersoner, företag, och föreningar. Man behöver också söka extra stöd från regionala-, kommunal-a eller statliga projekt. Vilket inte är det lättaste då det är hög konkurrens om bidragen. Därför behövs du!

Gillar du våra leder? Så här bidrar du:

Det allra enklaste är att bidra via Swish: 123 379 6612. Allt går direkt till lederna. Håll även utkik i byarna eller Fjällnytt värdet ibland annonseras ut om gemensamma städdagar eller röjdagar.

Tack till våra företagsfinansiärer 2023

Medfinansiering Kul- & Guldturer:

Bent Fastighets AB
Funäsdalsmäklarna AB
Berghaupt Konsult AB
Alfta Pall AB
Lars Ingman Consulting AB
NB Oljor AB
KACE AB

Höjers Transport & Fordonskonsult AB

Medkay Konsulting AB

Såhär kan du med företag bidra

Alla bidrag är välkomna men bidrag över 2000 kronor får ett hedersomnämnande ovan. Du bidrar genom ett önskat fakturerat belopp. Maila admin@funasfjallensledbolag.se med företagsnamn och faktureringsuppgifter och önskat belopp exklusive moms som du vill bidra med. Funäsfjällens ledbolag administrerar bidragen för Västra Härjedalens byalags räkning.

Kanske gillar du också det här?

Bläddra

Senast uppdaterad: 2024-05-22