Myskoxe med sin kalv vilar i gräset

Inspiration / Myskoxcentrum bevarar den vilda myskoxstammen

7 minuter att läsa

Myskoxcentrum bevarar den vilda myskoxstammen

7 minuter att läsa

Myskoxcentrum i Härjedalen ligger i Tännäs. Det är en ideell förening vars syfte är att bevara den vilda myskoxstammen i Härjedalen. Detta gör man bland annat genom själva hägnet och arbetet med de inhägnade myskoxarna. Men även genom ett gediget kunskapsarbete - att samla kunskap och sprida den.

Utrotningshitad, fridlyst, men oskyddad

Mysoxen räknas inte längre som ett inhemskt djur, ett svensk djur. Och är därför inte lika skyddat som de andra inhemska utrotninghotade arterna. och det är just därför mysskoxcentrum finns. För även om ”staten” inte kan ge dem de skydd och stöd som behövs – så kan vi det. Alla gäster, boende och medarbetare på myskoxcentrum –  tillsammans. För varje besök bidrar till artens fortlevnad. Varje gång du berättar för dina vänner att du varit där och om vad du fick lära dig, så hjälper du till. Så det bästa du kan göra för att se till att vi får fler myskoxar, är att läsa på och boka ett besök.

En myskoxe vandrar i skogen på vinter

Varje besök på på Myskoxcentrum bidrar till artens fortlevnad.

En myskoxkalv
Två myskoxar leker vintertid

Från hägnet till friheten

Och besöken hittills har gett resultat. Det har även skett en utsättning av hägnets myskoxar, hon heter Idun och med hennes hjälp har det fötts nya kalvar på fjället. Genom att bedriva avel hjälper vi också Sveriges djurparker att få en större variation i blod och gener hos arten – något som är livsviktigt för artens bevarande.

Bidra till Härjefonden

Genom att besöka Myskoxcentrum så bidrar du till bevarandet av myskoxarna, men du kan göra mer än så:

Hösten 2021 gick Myskoxcentrums äldsta tjur Härje ur tiden och till minne av honom öppnade de en minnesfond. Detta för att kunna följa Härjes förstfödda dotter Idun. Pengarna som skänks till Härjefonden kommer oavkortat gå till att ta reda på hur hon och hennes kalvar har det och därmed kunna sprida kunskap och få en bättre bild av myskoxen i Härjedalen.

Vill du skänka oss en gåva kan du göra det på swish-nummer 123 366 31 43

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Du kanske också gillar det här?

Bläddra