Funäsfjällens kunskapsbank / Blomningstider i fjällen

Blomningstider i fjällen

10 minuter att läsa

Blommor i fjällen

Foto: Emeli Nilsson

Blomningstider

Många fjällväxters blomningsperiod sträcker sig över hela sommaren – fast på olika höjd och i olika växtmiljöer. Här beskrivs blomningstider ett normalår. Men det varierar från år till år. Sommaren 2018 är mycket ovanlig, då de flesta blommor slog ut 2-4 veckor tidigare än normalt.

Våren – maj

Fjällvårens blomning startar tidigt på kalfjällets hedar. De allra första blommorna är lågväxande och iögonfallande vackra; krypljung och fjällgröna.  Den första tuvullen syns snart på fjällhedar och myrar. I björkskogen blommar tibasten ibland redan i april på nästan kal kvist och kabblekan lyser upp bäckkanterna. Snart blommar också ripbär och kråkbär. På fjällbjörk och dvärgbjörk kan de första grönskande ”musöronen”synas.

Försommaren – juni

När kalfjällets vår successivt övergår i försommar slår de första hjortronblommorna ut på myrarna.  De får snart sällskap av rosling, lappljung, tuvull, svarthö och fjällglim. Fjällbjörkskogen börjar grönska i mitten av juni.  Nu dyker också de första orkidéerna upp; brudsporre och ängsnycklar, liksom de små växterna tätört och fjällviol.  Och snart även de gula lapp- och gullspirorna. De fjällnära ängarna invaderas snart av skogsnäva (midsommarblomster) och smörbollar.

Högsommaren – juli

På de lågalpina, kalkrika, fjällsippshedarna, hittar du nu, förutom fjällsippa, också björnbrodd, orkidéen fjällyxne, och kanske också fjällögontröst och fjällarv.

Juli är ullväxternas tid på fjällmyrarna. Då utvecklas vipporna också hos ängsull, gräsull och polarull, ofta i stora mattor av vit ull.  Näringsrika myrar hyser då många vackra orkidéer, Jungfru Marie nycklar och andra fläcknycklar, blodnycklar och tvåblad. Nordspiran och fjällskäran går snart också i blom.

På lågörtängarna tillkommer fjällkåpa, fjällveronika, fjällgentiana, dvärgfingerört och kanske fjäll- och rosenbinka.  Där det är lite fuktigare kan det finnas mattor av mossljung med inslag av fjälldunört.  Längs fjällbäckarna slår sig rosenrot, stjärn- och gullbräcka ner.

Den skira grönskan i fjällbjörkskogen övergår snart i en mörkare, mer kompakt, grön nyans. I näringsrika björkskogar gör högörtängarna skäl för sitt namn, en frodig växtlighet med nästan manshöga örter. Fjällängarna är nu som vackrast. Ängs- och skogskovall, hönsbär, skogsnäva, norsknoppa, linnéa, smörblommor, gullris … ja, nästan allt blommar nu.

Sensommaren – augusti

I den högalpina zonen, nära snölegorna, är det nu tid för den vackra och unika isranunkeln. Längre ner i fjällsluttningarna blommar lågörtängarna och  ljungen lyser upp fjällhedarna. Ängsbjörkskogens högörter har nu fått sällskap av strätta, älggräs, mjölkört och brudborste, i en fullt utvecklad manshög ”blomsterdjungel”.

Höst – september

I september kan du fortfarande njuta av fjällskära, liksom blåklocka, gullbräcka, gullris och fjällfibbla.

Nu väntar nya skönhetsupplevelser. Fjällets färgskala ändrar sig helt och övergår i gult, orange och många nyanser av rött.  Många ljungväxter – blåbär, ripbär, odon – färgas orange-mörkröda, dvärgbjörken likaså och gräshedarna får en mild gul ton.  Enbuskar och barrträd förblir dock gröna liksom lummerväxter och andra vintergröna arter.  Så småningom tappar fjällbjörkarna sina blad och fjällets växter görs sig redo för en ny vinter.

Blommor i fjällen
Senast uppdaterad: 2023-05-29

Du kanske gillar det här?

Bläddra