Flicka vandrar med utsträckta armar

Våra vandringsleder / Järnåldersturen

Järnåldersturen

Upplev Hamrafjällets historia med järnåldersfolk liksom fjällbönder som brukat dess fjällsätrar. Här finns järnåldersgravar, fångstgropar och andra lämningar mitt i den sköna blomsterprakt fjället är känt för.


Hamrafjällets sydsluttningar är kända för att vara ett av vårt lands mest artrika fjällområden. Växter trivs i den varma och fuktiga miljön och vissa rara arter tros finnas kvar sedan värmeperioden efter inlandsisen.  

Här har också människor funnit en boplats sedan många århundraden. Lämningar berättar om järnåldersfolk liksom om fjällbönderna som brukat Hamrafjällets sätrar.  

Högst upp på stigen finns två fångstgropar som ingår i ett enormt fångstgropssystem som spärrade av hela Tännåns dalgång mellan Hamrafjället och Rutfjället med 47 gropar utspridda på två kilometer.  Skyltar beskriver vikingagravplatser, fångstgropar med mera från järnåldern.  

Turen börjar brant några hundra meter upp mot Hamrafjället från parkeringen. Följ sedan skyltning som passerar järnåldersgravar för att sedan komma in på en vacker äng och område för gamla sätrar som numera används som fritidshus. 

Idag hålls slåtterängarna öppna genom betande kor från Storhagens bondgård i Ljusnedal. 

Är leden öppen?

För din upplevelse och naturens bästa, glöm inte att kolla ledstatus innan du ger dig ut och vandrar. Vi håller koll på hur leden mår, om det exempelvis är höga vattenflöden som påverkar leden, rensamlingar eller annat som kan göra att vi behöver stänga leden tillfälligt. Du ser det i appen spår och leder, eller kommer direkt till kartan på knappen nedan.

Aktuell status på lederna

Järnåldersturen

Map

Svårighetsgrad

Medelsvår

Distans

2,5 km

Höjdmeter

150 m

Fjällpass

Nej

Övrigt

Hamrafjällets naturreservats parkering vid RV 84. Här hålls kunde kopplad då betande kossor från Storhagen gård i Ljusnedal går här. Stigen går bitvis innanför stängslet.

Hamrafjällets sydsluttningar är kända för att vara ett av vårt lands mest artrika fjällområden. Växter trivs i den varma och fuktiga miljön och vissa rara arter tros finnas kvar sedan värmeperioden efter inlandsisen.  

Här har också människor funnit en boplats sedan många århundraden. Lämningar berättar om järnåldersfolk liksom om fjällbönderna som brukat Hamrafjällets sätrar.  

Högst upp på stigen finns två fångstgropar som ingår i ett enormt fångstgropssystem som spärrade av hela Tännåns dalgång mellan Hamrafjället och Rutfjället med 47 gropar utspridda på två kilometer.  Skyltar beskriver vikingagravplatser, fångstgropar med mera från järnåldern.  

Turen börjar brant några hundra meter upp mot Hamrafjället från parkeringen. Följ sedan skyltning som passerar järnåldersgravar för att sedan komma in på en vacker äng och område för gamla sätrar som numera används som fritidshus. 

Idag hålls slåtterängarna öppna genom betande kor från Storhagens bondgård i Ljusnedal. 

Är leden öppen?

För din upplevelse och naturens bästa, glöm inte att kolla ledstatus innan du ger dig ut och vandrar. Vi håller koll på hur leden mår, om det exempelvis är höga vattenflöden som påverkar leden, rensamlingar eller annat som kan göra att vi behöver stänga leden tillfälligt. Du ser det i appen spår och leder, eller kommer direkt till kartan på knappen nedan.

Aktuell status på lederna

Liknande leder

Senast uppdaterad: 2023-06-12

Kanske gillar du också det här?

Bläddra