Vandrare i Tännäs

Våra vandringsleder / Käringsjön – Handskinnvålen

Käringsjön – Handskinnvålen

Upplev den unika Rogenmoränen och trollska skogen med urgamla tallar, torrakor och varglav. På 999 meters höjd får du sköna vyer över sjön Rogen liksom över fjäll både i Dalarna, Härjedalen och Norge.


Vyn från Handskinnvålen är unik: De av inlandsisen skapade labyrinterna av bågformade sjöar och landtungor, det som i hela världen kallas Rogenmorän. Du ser även den vida och fiskrika sjön Rogen och ett flackt böljande skogs- och fjällandskap. 

Vandringen går från Käringsjön mot Skedbrostugan märkt med orange färg. Här passerar du gammelskog med flerhundraåriga tallar, stenblock på stenig stig. Silvriga torrakor med varglav präglar naturen och ger den en alldeles egen karaktär. 

Väl uppe på fjällplatån blir det mindre stenigt och lättare att vandra över lavar och mossor. Ju högre upp du kommer desto vidare blir vyerna. På drygt 900 meters höjd finns en utsiktsplats med vyer över Rogen, fjällen i Härjedalen, Dalarna och en bit in i Norge.  

Ta samma väg tillbaka eller fortsätt turen med karta och kompass till toppen av Handskinnvålen och 999 meters höjd. Därifrån har du bästa vyerna över Rogenmorän och fjäll. 

Är leden öppen?

För din upplevelse och naturens bästa, glöm inte att kolla ledstatus innan du ger dig ut och vandrar. Vi håller koll på hur leden mår, om det exempelvis är höga vattenflöden som påverkar leden, rensamlingar eller annat som kan göra att vi behöver stänga leden tillfälligt. Du ser det i appen spår och leder, eller kommer direkt till kartan på knappen nedan.

Aktuell status på lederna

Käringsjön – Handskinnvålen

Map

Svårighetsgrad

Medelsvår

Distans

4 km

Höjdmeter

30 m

Fjällpass

Nej

Övrigt

Startplats: Avgiftsbelagd väg från Käringsjövallen med parkering vid käringsjön.

Tips!

Från toppen kan du snedda ner på bergssidan mot sydväst tills du träffar på sommarleden som går tillbaka till Käringsjön.

Vyn från Handskinnvålen är unik: De av inlandsisen skapade labyrinterna av bågformade sjöar och landtungor, det som i hela världen kallas Rogenmorän. Du ser även den vida och fiskrika sjön Rogen och ett flackt böljande skogs- och fjällandskap. 

Vandringen går från Käringsjön mot Skedbrostugan märkt med orange färg. Här passerar du gammelskog med flerhundraåriga tallar, stenblock på stenig stig. Silvriga torrakor med varglav präglar naturen och ger den en alldeles egen karaktär. 

Väl uppe på fjällplatån blir det mindre stenigt och lättare att vandra över lavar och mossor. Ju högre upp du kommer desto vidare blir vyerna. På drygt 900 meters höjd finns en utsiktsplats med vyer över Rogen, fjällen i Härjedalen, Dalarna och en bit in i Norge.  

Ta samma väg tillbaka eller fortsätt turen med karta och kompass till toppen av Handskinnvålen och 999 meters höjd. Därifrån har du bästa vyerna över Rogenmorän och fjäll. 

Är leden öppen?

För din upplevelse och naturens bästa, glöm inte att kolla ledstatus innan du ger dig ut och vandrar. Vi håller koll på hur leden mår, om det exempelvis är höga vattenflöden som påverkar leden, rensamlingar eller annat som kan göra att vi behöver stänga leden tillfälligt. Du ser det i appen spår och leder, eller kommer direkt till kartan på knappen nedan.

Aktuell status på lederna

Liknande leder

Senast uppdaterad: 2023-05-17

Bläddra