Mamma och son tar selfie

Våra vandringsleder / Röstberget

Röstberget

Andas in skogen, upplev en variation av trädarter i både trolsk gammelskog och föryngringsområden. Längs turen finns en grillplats med fina vyer och ett flertal potatisåkrar.


Röstberget sticker blygsamt upp sydost om byn Funäsdalen och genomkorsas av stigar. Här rör du dig genom skog och förbi gamla kulturbygder med potatisåkrar.  

Efter ett gammalt gärde kommer naturslingan som utgör huvuddelen av turen. Här kan du andas in dofterna från en variation av trädslag och skogsbiotoper, det är ömsom tät gammal trollskog och ömsom föryngringsytor. Du har fina vyer över Funäsdalssjön och Ljusnedalssjön. 

 Naturslingans potatisåkrar ligger i branta sluttningar på så kallade terrassodlingar omgärdade av två meter höga stenmurar. Det kan vara så mycket som tio meters höjdskillnad på 20 –25 meters sträcka vilket är mycket för odlingar. Efter en eländig period på 1700-talet då de livsviktiga potatisskördarna frös bort år efter år började man odla i sydsluttningar med lyckade resultat. På Funäsdalsbergets sydsluttning finns inte mindre än 240 potatislotter. Två utsiktsplatser ligger ovanför åkrarna, varav en har bord, bänkar och grillplats.. 

Är leden öppen?

För din upplevelse och naturens bästa, glöm inte att kolla ledstatus innan du ger dig ut och vandrar. Vi håller koll på hur leden mår, om det exempelvis är höga vattenflöden som påverkar leden, rensamlingar eller annat som kan göra att vi behöver stänga leden tillfälligt. Du ser det i appen spår och leder, eller kommer direkt till kartan på knappen nedan.

Aktuell status på lederna

Röstberget

Map

Svårighetsgrad

Lätt

Distans

3 km

Höjdmeter

90 m

Fjällpass

Nej

Övrigt

Startplats: Renslingan vid Röstberget.

A till B vandring.

 

Röstberget sticker blygsamt upp sydost om byn Funäsdalen och genomkorsas av stigar. Här rör du dig genom skog och förbi gamla kulturbygder med potatisåkrar.  

Efter ett gammalt gärde kommer naturslingan som utgör huvuddelen av turen. Här kan du andas in dofterna från en variation av trädslag och skogsbiotoper, det är ömsom tät gammal trollskog och ömsom föryngringsytor. Du har fina vyer över Funäsdalssjön och Ljusnedalssjön. 

 Naturslingans potatisåkrar ligger i branta sluttningar på så kallade terrassodlingar omgärdade av två meter höga stenmurar. Det kan vara så mycket som tio meters höjdskillnad på 20 –25 meters sträcka vilket är mycket för odlingar. Efter en eländig period på 1700-talet då de livsviktiga potatisskördarna frös bort år efter år började man odla i sydsluttningar med lyckade resultat. På Funäsdalsbergets sydsluttning finns inte mindre än 240 potatislotter. Två utsiktsplatser ligger ovanför åkrarna, varav en har bord, bänkar och grillplats.. 

Är leden öppen?

För din upplevelse och naturens bästa, glöm inte att kolla ledstatus innan du ger dig ut och vandrar. Vi håller koll på hur leden mår, om det exempelvis är höga vattenflöden som påverkar leden, rensamlingar eller annat som kan göra att vi behöver stänga leden tillfälligt. Du ser det i appen spår och leder, eller kommer direkt till kartan på knappen nedan.

Aktuell status på lederna

Liknande leder

Senast uppdaterad: 2023-06-12

Bläddra