Funäsfjällens kunskapsbank / Skoterregler i Funäsfjällen

Skoterregler i Funäsfjällen

Vem får köra skoter i Funäsfjällen? Var får du köra den? Här har vi samlat alla generella regler för skoteråkning i Funäsfjällen.

5 minuter att läsa

Bild på skoterskyltar på fjället

Generella skoterregler

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för snöskoter. Snöskoter får även köras av den som har svenskt körkort eller traktorkort utfärdat före 2000-01-01.
Du kan även köra utan förarbevis om du ingår i en guidad grupp med en utbildad ledare som har tillstånd och förarbevis.

Kör endast på led eller i friåkningsområden

Funäsfjällen ligger inom ett reglerat skoterområde, det betyder att du endast får köra på led eller inom anvisade friåkningsområden. Det är bara du som är markägare som har färdselrätt utanför led.

Giltigt färdbevis krävs

Lederna i Funäsfjällen är avgiftsbelagda. Det betyder att du behöver lösa Fjällpass Skoter för att färdas på lederna. Avgiften gäller per skoter och registreras på registreringsnummret.

Kör endast på öppna leder

Körning får ske vintertid på väl snötäckt mark under tid då skoterleden är öppen för trafik, dvs normalt från slutet av november till slutet av april. Beroende på väderförhållandena är de norra delarna i regel farbara såväl tidigare på hösten som senare på våren än de södra. Ledstatus  – öppna/stängda leder hittar du här eller i appen Spår och leder Funäsfjällen.

Endast skoter på skoterled

Det säger nästan sig självt men körning med andra motorfordon än snöskoter är inte tillåtet utan särskilt tillstånd. Anvisning av bolagets personal eller ledvärd ska följas.

Kör med eget ansvar

Funäsfjällens Ledbolag håller löpande koll på lederna, men vid körning över is, vattendrag och snöbroar måste särskild försiktighet iakttas: Du som förare är skyldig att dels innan färd på is förvissa sig om att isen är farbar, och dels fortlöpande under färd på is förvissa sig om att isen är fortsatt farbar.

Håll hastighetsbegränsningen

Gällande hastighetsbegränsningar får inte överskridas. Förare är i övrigt skyldig anpassa hastigheten till väglaget, terrängförhållandena, vädret och övriga personer och fordon som vistas på eller färdas längs leden. Förare har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare. Det är förbjudet att färdas på avstängd sträcka av leden. Här i Funäsfjällen har vi delat upp lederna, men vissa leder är fortfarande gemensamma  – så uppmärksamhet är av största vikt.

Senast uppdaterad: 2023-06-26

Kanske gillar du det här?

Bläddra