/ Funäsfjällen visar vägen till hållbar platsutveckling

2023-04-17

Funäsfjällen visar vägen till hållbar platsutveckling

Under coronapandemins ökade intressekonflikter följd av den tilltagande turismen. Detta krävde nationella insatser för att stävja dem och hitta hållbara långsiktiga lösningar. En av de lösningar som valdes ut var Funäsfjällens projekt för hållbar platsutveckling: ”Funäsfjällsmodellen”. Nu avslutas projektet och ett av målen är att fortsätta sprida kunskapen.

En del av ett regeringsuppdrag

Tillväxtverket har under de senaste tio åren bidragit till en mer hållbar turism och besöksnäring genom att stötta förnyelse och innovation. Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring gav regeringen i utökat uppdrag till Tillväxtverket att arbeta med omställning och utveckling för en hållbar turism- och besöksnäring. Under två år 2021 & 2022 hade man två projektfaser med 13 beviljade projekt i varje fas. Där Funäsfjällen blev utvald i båda faserna.

”Anledningen till att Funäsfjällen blev valda var att de arbetar med en fråga som är relevant för många områden i Sverige: den komplexa frågan om hur platser kan minimera slitage på leder och naturområden samt minska och förebygga mål – och intressekonflikter på grund av ökad turism”, berättar Helena Lindahl, tidigare teamledare för hållbar platsutveckling på Tillväxtverket

Funäsfjällsmodellen

Funäsfjällsmodellen utgår från lokalbefolkningens behov och ger möjlighet att på ett strukturerat sätt involvera dem i platsens utveckling. Modellen tar också hänsyn till det ekosystem som är en plats: hela kedjan – bo, äta, göra – från markanvändning till både näringsliv och gäster.

Modellen är ett verktyg för att kunna arbeta med samverkan på ett tydligt och konkret sätt. Hittills har Funäsfjällsmodellen bidragit till både lokal utveckling och samverkan, samt regionala nätverksträffar. Man ser också att både slitage och missnöje kring cykling har minskat.

”Funäsfjällen är en föregångare i att se vilka utmaningar man står inför när det gäller mål- och intressekonflikter och ha modet att kliva fram och försöka hitta lösningar för att komma framåt. Jag tror att många kan inspireras av hur Funäsfjällen arbetar med samverkan”, fortsätter Helena Lindahl.

Målet är nu att fortsätta arbetet både lokalt och regionalt, samt att sprida kunskapen om Funäsfjällsmodellen till fler destinationer. Både i egna kanaler men också tillsammans med Tillväxtverket.

Samverkan, en förutsättning för platsutveckling

Vi som vill arbeta med hållbar platsutveckling – och där går bland annat Funäsfjällen före och modigt visar vägen – behöver förnya våra arbetssätt och tillföra nya kompetenser. Det är ett komplext och långsiktigt arbete som kräver uthållighet, resurser och tillit till varandra på den plats som vi jobbar med.”, avslutar Helena Lindahl.

Bläddra