/ Nu blir det enklare att resa till fjällen!

2023-04-27

Nu blir det enklare att resa till fjällen!

Destinationsbolagen i Funäsfjällen, Vemdalen & Lofsdalen tar ett gemensamt steg och samverkar i ett nationellt projekt för delade transportlösningar som är både resurs- och klimateffektiva.

Snälltåget

Nu blir det enklare att resa till fjällen!

Genom appen Freelway är det möjligt att koppla ihop och göra övriga aktörers avgångar synliga automatiskt på ett och samma ställe som till exempel Länstrafiken, Inlandsbanan, Härjedalingen, skidbussar, hyrbil och taxitjänster. Det finns också en samåkningstjänst för bofasta och säsongspersonal. Freelway-appen ska underlätta resande till och från destinationerna för gäster, men också underlätta för fastboende och säsonganställda att kunna samåka.

– Vi i fjälldestinationerna är i stort behov av fler kollektiva transportlösningar, både för våra gäster och för oss som bor och lever här och med detta projekt ser vi stora möjligheter till att utveckla både samåkningstjänster och öka möjlighet till kollektivt resande inte minst för våra gäster. Detta går hand i hand med och är ett viktigt steg framåt i vårt arbete för en långsiktigt hållbar fjälldestination, det berättar Anna Hansson, VD för Destination Vemdalen.

Även Lofsdalsfjällen Turistnäring Ekonomiska Förenings VD Helena Fjellgren håller med om att vi måste utöka det kollektiva resandet i fjällen:

– Vi är glada att vi kan gå samman med så många olika aktörer för att underlätta för våra gäster och bofasta när det kommer till persontransporter. Med samåkningstjänsten och bokningsbara åkturer genom Freelway-appen hoppas vi kunna underlätta för våra gäster, stugägare och bofasta, berättar Helena.

Genom att ladda ner appen Freelway och välja destination får resenärer en tydlig överblick av de rutter som trafikerar till och från någon av orterna.

Kontakt:

Funäsfjällen, Sigge Jungell 070-230 20 09

Lofsdalen, Helena Fjellgren, 070-334 42 74

Vemdalen, Anna Hansson, 070-560 19 18

Om projektet

Lanseringen är en del av det nationella hållbarhetsprojektet “Delad mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?“.

Projektet drivs i samarbete mellan Härjedalen, Bergs och Östersunds kommuner, Destination Inlandsbanan, Destination Vemdalen, Funäsfjällen, Lofsdalen, Fjällhubben, Region Jämtland Härjedalen, Freelway, KTH, Adaptive Media och Sustainable Innovation. Projektet beräknas pågå till och med september 2023 och delfinansieras av Vinnova.

Bläddra